Make your own free website on Tripod.com
Home
Testo della canzone "Hurricane Polimar"
Indice per titolo
Indice per serie
Indice per cantante
Indice per autore
Torna alla pagina dei manga
Cantante: Non disponibile
Autori: Non disponibile
Anno: Non disponibile
 
Testo della canzone "Hurricane Polimar"
(Sigla di Hurricane Polimar)

  TATAKAE! POLIMAR
  
  HAH-RIE-KYUN POLIMAR
  KAZEKIRUTEKKKEN PUNCH! PUNCH! PUNCH!
  GIGOKU NO AKUMAYO UKETEMIRO
  SORA NI ODORU KUMO KA MABOROSHI
  HISSATSU! GENEI HARIKEN
  TEKIO AZAMUKU KAGE KAGE KAGE
  OREWA HARIKEN HARIKEN POLIMAR
  
  ARASHI NO SAKEBI
  IEI! IEI! IEI!
  GIGOKU NO KEDAMONO HOETEMIRO
  SORA NI MAU KOMA KA TATSUMAKI
  HISSATSU! SHINKUKATATEGOMA
  TEKI WO AZAMUKU KAGE KAGE KAGE
  ORE WA HARIKEN HARIKEN POLIMAR
  
  HAH-RIE-KYUN POLIMAR
  DAICI WO KTEETE DAH! DAH! DAH!
  GIGOKU NO AKUTOU UKETEMIRO
  SORA NI HASIRU HAYATE KA INAZUMA
  HISSATSU! HANDOSANDANGHERI
  TEKI WO AZAMUKU KAGE KAGE KAGE
  ORE WA HARIKEN HARIKEN POLIMAR
  
  
  
  POLYMAR COMBATTI!
  
  Hurricane Polymar
  Pugno d'acciaio alla velocitÓ del vento.
  Demoni dell'inferno beccatevi questo!
  Volo nel cielo come una nuvola fantasma
  Colpo Mortale! Uragano!
  Incombo sui nemici come un'ombra, ombra, ombra
  Sono Hurricane, Hurricane Polymar
  
  Tempesta di urla!!!
  IEI! IEI! IEI!
  Belve dell'inferno beccatevi questo!
  Volo nel cielo come un ciclone spaventoso
  Colpo Mortale! Mano a pistola killer!
  Seguo i nemici come un'ombra, ombra, ombra
  Io sono Hurricane, Hurricane Polymar
  
  Hurricane Polymar
  Proteggi la Terra!!! Dah!!! dah!!! dah!!!
  Assassini infernali beccatevi questo!
  Corro nel cielo veloce come un lampo
  Colpo Mortale ! Braccio a fucile!
  Seguo i nemici come un'ombra, ombra, ombra
  Io sono Hurricane, Hurricane Polymar

Si vede meglio con
[Too fast for you]
Creato con P.R.O.M.E.T.E.O.